Privacyverklaring Erjon Webdesign

7 mei 2018

Inleiding
Erjon Webdesign is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
De persoonsgegevens die we ontvangen gebruiken we uitsluitend voor het doel waarvoor u ons hebt benaderd.

Gebruik en registratie van persoonsgegevens
De door u verstrekte persoonsgegevens worden bewaard zolang dit voor de volledige afhandeling van uw vraag of voor de door u gevraagde en door ons geleverde dienst/product nodig is.
Transport van clientgegevens geschiedt via beveiligde SSL-email-verbinding.

Geheimhouding
Gegevens worden digitaal opgeslagen op beveiligde computers uitsluitend toegankelijk voor de daartoe geautoriseerde medewerkers van Erjon Webdesign.

Doel van verwerking van persoonsgegevens
Erjon Webdesign verwerkt uw persoonsgegevens voor onderstaande doelen:

  • Het afhandelen van betalingen.
  • Wettelijke registratie van domeinnamen die uw eigendom zijn.
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Persoonsgegevens die vastgelegd worden

  • Naam
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Email-adres
  • Telefoonnummer
  • Bedrijfsnaam (evt. afwijkend adres)

Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt tenzij daarvoor uitdrukkelijk toestemming wordt gegeven door cliënt.

Bewaartermijn
Erjon Webdesign bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en om aan wettelijke verplichtingen van overheids-instanties te kunnen voldoen.

Cookies
Een cookie is een bestandje dat met pagina’s van onze website(s) wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van de computer wordt opgeslagen.
Erjon Webdesign gebruikt alleen technische en functionele cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.
Google Analytics-cookies worden gebruikt om het gebruik van de website te analyseren. Deze anonieme statistische gegevens geven ons inzicht in de wijze waarop en hoe vaak de website bezocht wordt.

Rechten inzage of wijzigingen gegevens
Er is altijd recht op inzage of wijzigingen/verwijdering van de geregistreerde persoonsgegevens. Daarvoor kan er contact worden opgenomen via de contactpagina van onze website.

Vragen, opmerkingen en klachten
Erjon Webdesign neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via de contactpagina van onze website.